XUÂN ĐỢI CHỜ Xuân về cánh én lượn bay Mai Đào đua nở đắm say lòng người

…XUÂN ĐỢI CHỜ…
Xuân về cánh én lượn bay
Mai Đào đua nở đắm say lòng người
Xuân về lộc nẩy chồi tươi
Xuân về tô thắm nụ cười em thơ
Trên cành động giọt sương mờ
Mùa xuân diễm lệ em chờ đợi anh
Xuân ươm mộng ước mong manh
Đợi tia nắng ấm trao anh thỏa lòng
Xuân về tô điểm má hồng
Đứng giữa tươi thắm mà lòng vấn vương
Xuân này em đợi người thương
Cùng nhau dệt mộng bên đường ngàn hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *