VẤN ĐỀ ĐẶC KHU tiếp theo Khì ngọn cờ Phát triển kinh tế khó thuyết phục tuyệt đối thì ngọn cờ thứ hai mà phe ủng hộ giương lên đó là đặc khu là nơi thử nghiệm thể chế và chính sách

VẤN ĐỀ ĐẶC KHU
(tiếp theo)
Khì ngọn cờ Phát triển kinh tế khó thuyết phục tuyệt đối thì ngọn cờ thứ hai mà phe ủng hộ giương lên đó là: đặc khu là nơi thử nghiệm thể chế và chính sách. Ở đó luật lệ sẽ thoáng hơn, tự do dân chủ hơn, tiệm cận với tư bản hơn…. và nếu thành công sẽ mang ra áp dụng cho cả nước.
Nghe rất ư là hấp dẫn. Nhưng Dân bây giờ họ khôn lắm rồi. Sau bao năm ăn bánh vẽ họ ngán tận cổ rồi. Họ không còn tin một lời nào từ mồm các quan cả. Bởi đi kèm với cái thử nghiệm hay ho ấy là Dự Luật An ninh Mạng với những điều khoản khắc nghiệt, bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng sắp được thông qua.
Xem như ngọn cờ thứ hai cũng không thuyết phục được người Dân rồi.
Nhưng theo dự đoán của nhiều người thì Dự Luật này quyết phải được thông qua.
Vì sao? Vì ai?
Không quá khó để tìm câu trả lời nếu bạn biết rằng ý tưởng về 3 đặc khu đã được hun đúc từ năm 2014 bằng một hội nghị ở Quảng Ninh với sự tham gia của chuyên gia Trung Quốc đến từ Thâm Quyến. Không đợi đến khi có luật mới đón Phượng Hoàng về làm tổ. Gần 5 năm nay các loài chim Ó, Diều Hâu… đã đến lót ổ sẵn rồi. Và giờ chỉ chờ thông qua luật để chính thức sang nhượng tổ mà thôi.
….
(còn tiếp)

(Một) 2 bình luận về “VẤN ĐỀ ĐẶC KHU tiếp theo Khì ngọn cờ Phát triển kinh tế khó thuyết phục tuyệt đối thì ngọn cờ thứ hai mà phe ủng hộ giương lên đó là đặc khu là nơi thử nghiệm thể chế và chính sách”

  1. Kính Cụ Chánh.Theo thiển ý, con thấy đây là vấn đề nguyên tắc của niềm tin nơi người dân đối với lãnh đạo.43 năm cầm quyền trên toàn lãnh thổ thống nhất, những kết quả về các chính sách, kế hoạch, dự án kinh tế của đảng cộng sản đã đem lại những kết quả thật là KINH THẾ cho toàn dân. Nợ quốc gia hàng trăm tỷ USD là bằng chứng cụ thể.Do đó, chuyện đặc khu kinh tế này cũng sẽ không đem lại bất cứ phúc lợi nào cho người dân… mà nguy cơ mất nước đã xuất hiện trước mắt mọi người.Cho nên bất cứ kế hoạch hay dự án kinh tế nào đưa ra cũng chỉ làm hại cho dân, hại cho nước… chuyện cho Trung cộng (hay bất cứ ai…) thuê đất làm đặc khu kinh tế chỉ là tham vọng của một nhóm người, nhưng sẽ là thảm họa của cả một dân tộc. Thưa Cụ.Hệ thống lãnh đạo chỉ gồm những đảng viên cộng sản mà trình độ, khả năng và ý thức trách nhiệm không bao giờ ngang hàng với trách nhiệm. Cứ xem những lời tuyên bố bậy bạ của họ về quốc sự thì đã rõ. Nay kính Cụ Chánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *