Tú xin tạm cập nhật số tiền cũng như nhu yếu phẩm ace đã đóng góp trong 2 ngày qua hiện tại là 12h20p 21 11 2018

?Tú xin tạm cập nhật số tiền cũng như nhu yếu phẩm ace đã đóng góp trong 2 ngày qua, hiện tại là 12h20p(21/11/2018)
?Anh Hồ Kim Phừng: 100.000đ
?Anh Đức Phong Hoàng: 200.000đ
?Em Trúc Vo: 10 thùng mỳ Gấu Đỏ
?Bx Dư Ngoc: 5.000.000đ
?CLB Lái Xe Nhân Ái: 500.000đ
?AnhLA Vĩnh Hưng: 200.000đ
?Anh Phe Lê: 500.000đ
?Chị To Trinh: 200.000đ
?Em Hoai Thanh: 200.000đ
?Em Ngoc Giau Nguyen LE: 200.000đ
?Nhóm Ngôi Nhà Chung-BT-BC: 2.000.000đ
?Pé Bối Bối-Su Beo-Pé Thỏ: 5.000.000đ
?Em Cuong Nguyen: 1.000.000đ
?Anh Kiet Anh: 1.000.000đ( Duy Ngoc)
?Em My De Thuong: 600.000đ
??Trên đây là danh sách mình tạm cập nhật, rất mong sự chung tay từ các mtq, vì tình hình cập nhật từ các ace tại Nha Trang, tổn thất từ bà con thiệt hại ngày càng tăng và tình hình ngoài đó chưa ổn định, đang cập nhật với ace ngoài NT, khi nào nhận được tin từ ace ngoài đó báo là xuất phát được thì mình sẽ thông báo lịch trình đi chi tiết cho ace hay liền. Xin cảm ơn ace?
????????????????
?TIẾP TỤC CẬP NHẬT DANH SÁCH AEC ĐÓNG GÓP HỔ TRỢ BÀ CON NHA TRANG(KHÁNH HÒA)-17h35p(23/11/2018)
?Em Hoang Nguyen: 200.000đ
?Em Hạnh Mỹ: 100.000đ
?Anh Ngô Quang Nam: 200.000đ
?Em Kathy Khanh: 1.000.000đ
?Pé Ty( Trúc Vo): 500.000đ
?Em TiNa Ngô( Xuan Tran): 2.000.000đ
?Chị Ngoc Khiet Nguyên Tran: 1.000.000đ
?Em Tuan Pham: 200.000đ và một bao quần áo
?Em Dương Chí Trung: 100.000đ
?Sẵn đây cũng xin được thông báo tới ace là số quần áo củ, anh Vu Ngo đã liên hệ được số lượng rất nhiều rồi, nên ace hãy thông cảm mà ngưng kêu gọi quần áo củ nhé ?
?Chương trình sẽ cập nhật liên tục khi có sự hổ trợ từ các ace mtq,nhóm KNSC rất mong sẽ nhận được nhiều sự hổ trợ từ các mtq hơn nữa, vì theo cập nhật được thì bà con NT mình thiệt hại rất nặng nề và cơn bão số 9 đang đổ bộ vô nữa, cầu mong cho cơn bão chuyển hướng ra biển vì bà con đã khổ lắm rồi??????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *