THƯ TRI ÂN CÔNG ĐỨC TỊNH THẤT PHÁP HOA Thầy nhờ đệ tử Thầy mua tặng Chú KHÂM Cô CÁM

THƯ TRI ÂN CÔNG ĐỨC
…….☘️☘️☘️
TỊNH THẤT PHÁP HOA Thầy nhờ đệ tử Thầy mua tặng Chú KHÂM – Cô CÁM
XE ĐÁ MÍA MƯU SINH chiều nay ngày 27.12.2018 viên mãn công đức. Thầy xin cập nhật lại hình ảnh và tịnh tài góp làm phước của quý phật tử hùn phước giúp đỡ Cô Chú MUA XE ĐÁ MÍA MƯU SINH CUỘC SỐNG…
…….☘️☘️☘️
TỊNH THẤT PHÁP HOA
Thầy Đại Diện Phật Tử MTQ
1. Nic Nguyễn 500.000 Đ
2. Trần Hồng Mai 500.000 Đ
3. Đứa Trẻ Lạc Loài 300.000 Đ
4. Nguyên Ngọc, Nhi Huệ, Vinh Khang, Ngọc Thịnh 1.000.000 Đ
5. Linh Đỗ Thi 500.000 Đ
6. Phuoc Den Thui 500.000 Đ
7. Oanh Khấu 100 Đô
8. Quách Cung Phong 300.000 Đ
9. Phương Nguyễn 500.000 Đ
10. Nhan Thắng 300.000 Đ
11. Mindy Doan 1.000.000 Đ
12. Nga Nguyễn 500.000 Đ
13. Kim Dinh 500.000 Đ
Thầy hoan hỷ chân thành cảm ơn quý phật tử nhiều lắm ! A DI ĐÀ PHẬT ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *