Thiên hạ vào giấc ngủ êm Đường khuya vắng vẻ đêm không bóng người

Thiên hạ vào giấc ngủ êm
Đường khuya vắng vẻ, đêm không bóng người
Một mình Ta giữa đất trời
Với quang gánh nặng, rã rời mưu sinh
Ngồi ngâm thế thái nhân tình
Lại thương cái kiếp, lục bình nổi trôi
Lạc loài một bóng đơn côi
Chẳng ai bầu bạn, ngoài đôi gánh đời
Đèn đường vàng vọt chơi vơi
Như soi thấu nỗi…. buồn nơi đáy lòng
Lặng nhìn trời đất mênh mông
Mình Ta thao thức, giấc nồng….. còn xa….
Thương thay mấy kẻ toan làm ác
Ghét phận đôi người bỏ bình an
Thế thái nhân tình đâu lẽ phải
Đồng tiền biến dạng người phân ly..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *