Tăng ca đêm mệt nhừ cuối cùng đã hoàn thành thuốc để phục vụ các thượng đế thuốc hôm nay đã lên đường về nhập ngũ tại gia đình 1 số bệnh nhân chúc bệnh nhân của mình ngày 1 khỏi bệnh nhanh mk nhá

Tăng ca đêm mệt nhừ ??? , cuối cùng đã hoàn thành thuốc để phục vụ các thượng đế, thuốc hôm nay đã lên đường về nhập ngũ tại gia đình 1 số bệnh nhân , chúc bệnh nhân của mình ngày 1 khỏi bệnh nhanh , mk nhá . Mệt toá đăng cái cho mn biết hôm nay mình làm con ong chăm chỉ ??. Cảm ơn cả nhà nhiều ak , mn đặt thuốc ib mai mình rep , hôm nay đến đây thôi ợ .
À nhân đây cảm ơn em Trang ở cửa lò nghệ an , đã giới thiệu bác Phụng bị viêm dạ dày và vk HP , hôm nay bác ấy gọi điện cảm ơn vì đã hết vk HP và đặt thêm 2 liều cho hai bác hàng xóm , cảm ơn em nhiều nhờ e mà nhiều người đc khỏi bệnh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *