Síp em đi Nhật vi vu rồi nhân thể có mỗi 100kg hành lý ký gửi lại còn lạc vào xứ sở Uniqlo sales bạt ngàn nên lại nổi máu con buôn khuân đồ chị em ngoài Bắc tranh thủ ạ em nhìn thèm rỏ rãi mà chả bon chen được gì mấy vì toàn là đồ đông ý nhắm nhe được mỗi mấy em áo 2 dây kèm bra hehe Chốt sớm síp em còn tranh thủ mua nhé tuần sau về rồi ship cùng hàng bên Ngôi Nhà Nhỏ luôn

Síp em đi Nhật vi vu rồi, nhân thể có “mỗi” 100kg hành lý ký gửi, lại còn lạc vào xứ sở Uniqlo sales bạt ngàn, nên lại nổi máu con buôn khuân đồ, chị em ngoài Bắc tranh thủ ạ, em nhìn thèm rỏ rãi mà chả bon chen được gì mấy vì toàn là đồ đông ý, nhắm nhe được mỗi mấy em áo 2 dây kèm bra hehe. Chốt sớm síp em còn tranh thủ mua nhé, tuần sau về rồi ship cùng hàng bên Ngôi Nhà Nhỏ luôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *