Sau 2 tháng tài trợ kinh phí cho 2 con Quỳnh và Hải học thêm để mong con có thể đc lên lớp 2 dù tuổi có hơi nhiều hơn các bạn nhưng việc học k kể tuổi tác chỉ mong các con đường đời sau này bớt khổ khi các con biết chữ Chúc các con luôn chăm ngoan chịu khó học để cánh cửa tương lai rộng mở hơn cảm ơn c Diệu Phượng đã mở rộng vòng tay đưa 2 c e con về nuôi và tìm đến các Nhóm cá nhân để mong mọi người cùng c lo cho các con người cho thêm cái ăn người cho cái mặc Nhóm ta giúp 2 con 1 500k tháng để thêm cái chữ C vất vả với các con quá nhưng thành quả các con trả c đủ làm c hạnh phúc dù vẫn còn rất dài nữa c vẫn phải theo chân các con c cố gắng nhé

Sau 2 tháng tài trợ kinh phí cho 2 con Quỳnh và Hải học thêm để mong con có thể đc lên lớp 2 dù tuổi có hơi nhiều hơn các bạn nhưng việc học k kể tuổi tác, chỉ mong các con đường đời sau này bớt khổ khi các con biết chữ. Chúc các con luôn chăm ngoan – chịu khó học để cánh cửa tương lai rộng mở hơn, cảm ơn c Diệu Phượng đã mở rộng vòng tay đưa 2 c, e con về nuôi và tìm đến các Nhóm, cá nhân để mong mọi người cùng c lo cho các con, người cho thêm cái ăn, người cho cái mặc, Nhóm ta giúp 2 con 1.500k/tháng để thêm cái chữ. C vất vả với các con quá nhưng thành quả các con trả c, đủ làm c hạnh phúc dù vẫn còn rất dài nữa c vẫn phải theo chân các con, c cố gắng nhé. Cảm ơn c nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *