SÁNG HÔM QUA ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI CÀ MAU MƯU SINH

SÁNG HÔM QUA ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI CÀ MAU MƯU SINH . CHẠY NGANG CẦU PHỤNG HIỆP THẤY MỘT BÀ CỤ RẤT GIÀ ĐANG NGỒI ĂN GÓI XÔI; ĐẦU TRẦN GIỮA TRỜI TRƯA NẮNG. TRÊN TAY CẦM CỌC VÉ SỐ.MÌNH BẢO TÀI XẾ QUAY ĐẦU LẠI . TX NÓI CÔNG AN PHẠT ĐẤY…MÌNH NHẤT ĐỊNH XUỐNG XE CHẠY BỘ KHOẢNG 50 MÉT. LÚC ĐÓ XE VẪN NGỪNG TRÊN CẦU. MUA HẾT CỌC VÉ SỐ GIÚP BÀ 350 NGÀN. LÚC LẤY TIỀN TRẢ BÀ CỤ CHỢT NHÌN MÌNH VÀ NÓI “NHÌN CON PHÚC HẬU LẮM” ( KK CHẮC NHỜ HÔM QUA KHÔNG MANG KÍNH RÂM MÀ MANG KÍNH CẬN NÊN BÀ MỚI NÓI THẾ!) . MÌNH TRẢ LỜI “CON CÁM ƠN BÀ!THÔI BÀ VÔ CHỔ MÁT NGỒI ĂN ĐI NGỒI ĐÂY NÓNG LẮM”…. MÌNH GHÉT SỐ 3. AI BIẾT CẠO SỬA SỐ K MỌI NGƯỜI?? NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC AN ỦI ĐỒNG NÀO KHÔNG MỌI NGƯỜI???? KAKAKA…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *