Sáng bò dậy vác giày quyết chạy 1 vòng hồ Xuân Hương

Sáng bò dậy vác giày quyết chạy 1 vòng hồ Xuân Hương. Trời mây cây cỏ Đà Lạt mùa này xanh trong. Được nửa vòng hào hứng thì phát hiện Đồi Cù đang có dấu hiệu bị xâm hại. Xem hình 3 sẽ thấy 1 lỗ gôn đang bị băm lô. Chắc là bán biệt thự view hồ đây. Thế là chùng chân hết hứng chạy?
Lê đến góc đường nhớ ra có quán mì quảng thần thánh số 14 Yersin. Nghe hết nửa album Aerosmith mới thấy bê ra 1 tô? Choén xong tự dưng hết giận lũ Nam Á xẻ thịt Đồi Cù?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *