Người đi khu chiến thương người hậu phương

Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương màu áo gởi ra sa trường
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi.
__
FB Trang Le: R.I.P nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vừa mất lúc 19h30 ngày 26/02/2018 tại Sài Gòn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *