Nàng kia mua con Totoro xám về cho cháu chơi cháu cổ học lớp 2 xong về thằng anh học lớp 7 canh thằng nhỏ đi học ở nhà đem giấu làm nó về tìm ko thấy khóc bù lu bù loa mẹ 2 ẻm phải order thêm 1 con cho bé bự lớp 7 chứ cứ tình trạng này thì bao công xử cũng hok nổi haha Khủng long xanh từ đó ra đời Kích thước từ đầu đến đuôi 60cm có mẫu minh họa lun nha 450k

Nàng kia mua con Totoro xám về cho cháu chơi, cháu cổ học lớp 2, xong về thằng anh học lớp 7 canh thằng nhỏ đi học ở nhà đem giấu, làm nó về tìm ko thấy khóc bù lu bù loa, mẹ 2 ẻm phải order thêm 1 con cho bé bự lớp 7, chứ cứ tình trạng này thì bao công xử cũng hok nổi, haha. ???
Khủng long xanh từ đó ra đời ???
Kích thước từ đầu đến đuôi 60cm, có mẫu minh họa lun nha, 450k. ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *