Một lần bất tín vạn lần bất tin

Một lần bất tín vạn lần bất tin.
Trk khi cho vay một thái độ vay đk rùi là tiền của ngta thật.con người sống tn thì k bjo có lần t2.
Trong cuộc sống ai cũng có lúc khó khăn nhưng làm ng phải có chữ tín. Đây đi vay nhìu rùi nhưng hẹn ngày nào chuẩn ngày đó.còn k có thì phải đk 1 lời khất thế lần sau còn có cửa mà vay.
Tính dễ thì dễ thật nhưng phải biết điều còn k thì một xu cũng đòi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *