Mô t câu chuyê n la m tô n nhiê u công sư c giâ y mư c cu a toa n Xa Hô i trong thơ i gian qua

Một câu chuyện làm tốn nhiều công sức,giấy mực của toàn Xã Hội trong thời gian qua.Dân bây giờ đã hết sợ chính quyền,Dân chỉ tôn trọng và biết ơn.Ở đâu đó những BOT thu và thu hằng giờ,hằng ngày.Nhưng xin hỏi số tiền đó chạy đi đâu.Có cái gọi là tham nhũng,hối lộ để xây biệt thự,xe hơi….hay không.Còn Con Đường thì có đảm bảo chất lượng ,đảm bảo an toàn cho người tham gia hay chưa.Dân đòi quyền và lợi cho họ là đúng không sai.Cái sai nằm ở khâu quản lý và thu,chi như thế nào.Một người lao động nghèo,khổ vẫn bám hoài.Còn đâu đó ngoài kia lại có người dùng quyền,lực để có tiền vào túi.Thử hỏi như vậy có gọi là bất công hay không.Rất ủng hộ những việc làm rất tôn trọng và đúng chuẩn mực như vậy.Đất Nước do Dân,vì Dân.Dân có quyền được đòi quyền,lợi.
Qua đây rất mong các nhà Quản Lí,Cơ Quan chức năng sẽ cảnh tỉnh,giác ngộ vì những gì đã xảy ra.

(Một) 3 bình luận về “Mô t câu chuyê n la m tô n nhiê u công sư c giâ y mư c cu a toa n Xa Hô i trong thơ i gian qua”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *