Mệt lắm vất vả lắm bận lắm nhưng khi thấy mấy đứa khắc khổ phải bị cỏ leo nghiên gốc thì cũng dành cho mấy đứa thời gian để vun vén cuộc sống mấy đứa

Mệt lắm, vất vả lắm, bận lắm nhưng khi thấy mấy đứa khắc khổ phải bị cỏ leo, nghiên gốc thì cũng dành cho mấy đứa thời gian để vun vén cuộc sống mấy đứa.
Không chỉ đến với nhau đơn thuần, mà tất cả âu là cái duyên (với cây và người cũng thế) nên quan tâm nhau là lẽ phải.
Có thể, không như một nghệ nhân chuyên nghiệp nhưng cũng chấp nhận với vai trò người có tâm.
Khi thấy các em có chồi non hay đơm hoa kết nụ, cái mình thấy vui lạ.
Còn duyên là còn ở.
Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mệt lắm vất vả lắm bận lắm nhưng khi thấy mấy đứa khắc khổ phải bị cỏ leo nghiên gốc thì cũng dành cho mấy đứa thời gian để vun vén cuộc sống mấy đứa

Mệt lắm, vất vả lắm, bận lắm nhưng khi thấy mấy đứa khắc khổ phải bị cỏ leo, nghiên gốc thì cũng dành cho mấy đứa thời gian để vun vén cuộc sống mấy đứa.
Không chỉ đến với nhau đơn thuần, mà tất cả âu là cái duyên (với cây và người cũng thế) nên quan tâm nhau là lẽ phải.
Có thể, không như một nghệ nhân chuyên nghiệp nhưng cũng chấp nhận với vai trò người có tâm.
Khi thấy các em có chồi non hay đơm hoa kết nụ, cái mình thấy vui lạ.
Còn duyên là còn ở.
Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *