Mấy hôm nay thiên hạ người thì khóc thương đau sót kẻ thì hả hê sung sướng về chuyện ông Thăng ngã ngựa

Mấy hôm nay thiên hạ, người thì khóc thương, đau sót, kẻ thì hả hê sung sướng về chuyện ông Thăng ngã ngựa. Báo chí, luật sư, chuyên gia thì phân tích mổ xẻ, ông ấy phải bao nhiêu năm tù, vì sao hồ sơ lên tới 18 ngàn trang mà mới bắt chỉ được mấy ngày là đưa ra xét xử thì liệu có khách quan và công bằng không?
Xin thưa với bà con, theo tôi, vụ án mà cỡ bự như ông # thì hồ sơ tội trạng của ông ấy người ta nghiên cứu vài năm trước rồi, nhưng lúc đó thế và lực ông lớn quá nên để đó thôi, kể cả việc bắt ông và chịu án bao nhiêu năm người ta cũng cân nhắc đong đếm cả rồi, và chắc cũng báo cho ông ấy trước vài tháng trước khi bị bắt. Phiên tòa chẳng qua là hợp thức hóa mọi vấn đề và làm cho nó thêm tính dân chủ vậy thôi.
Đừng hả hê và cũng đừng thương xót gì cho mất công, ông ấy có vào đó vài năm thì cũng có người bưng cơm kẻ rót rượu thôi chứ không như dân đen đi tù đâu mà thiên hạ quan tâm. Nói chung là con đường công dân sự nghiệp coi như chấm dứt, chịu khó không được đi đây đi đó vài năm, còn tiền bạc chắc cũng ăn không hết, mà có hết thì anh em đồng chí nhã cho ít thì cũng dư sống hết đời. Thế thôi !
Ai có đọc cuốn Bên Thắng Cuộc của bác Huy San Truong thì biết câu chuyện ông bộ trưởng gì làm đường dây 500 kv phải đi tù do để cấp dưới ăn bớt đó, đi tù mà anh em chiến hữu thăm viếng, kể cả ông Kiệt cũng vào thăm nom động viên đó, bia có rượu có, huống chi bây giờ ông Thăng là UVBCT !!!

(Một) 8 bình luận về “Mấy hôm nay thiên hạ người thì khóc thương đau sót kẻ thì hả hê sung sướng về chuyện ông Thăng ngã ngựa”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *