Khuyến tật về thể xác nhưng không được khuyết tật về tinh thần

“Khuyến tật về thể xác nhưng không được khuyết tật về tinh thần”. Nhất trí cao, nhất định KHÔNG khuyết tật Nghị lực, KHÔNG khuyết tật mục tiêu, KHÔNG bỏ cuộc, Hành động mỗi ngày. Lao động hăng say, làm nhiều quen tay, thành quả là những chuyến bay. Nói nghe hay (làm được cũng cay … lắm :D)

(Một) 2 bình luận về “Khuyến tật về thể xác nhưng không được khuyết tật về tinh thần”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *