Hôm nay mình có việc đột xuất nên thất hứa với anh em về việc dọn tủ thanh lý Cố gắng trưa nay hoặc tối sẽ lên Stt hàng ạ

Hôm nay mình có việc đột xuất nên thất hứa với anh em về việc dọn tủ thanh lý….Cố gắng trưa nay hoặc tối sẽ lên Stt hàng ạ ??Hôm nay mình có việc đột xuất nên thất hứa với anh em về việc dọn tủ thanh lý….Cố gắng trưa nay hoặc tối sẽ lên Stt hàng ạ ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *