Ảnh net Chợ Tết copy từ trang anh Ngon Volong

Ảnh net: Chợ Tết (copy từ trang anh Ngon Volong)
ĐÓN XUÂN
(BL, cảm tác)
Rét Chạp se se Mai búp vàng
Mưa Phùn lất phất chớm mùa sang
Tường Vy hóng nắng hương thoang thoảng
Khóm Trúc nghênh Xuân lá bạt ngàn
Tảo mộ đi chùa tâm phấn chấn
Tu thân hướng thiện trí minh quang
Dù nghèo đón Tết nhà tươi sáng
Phúc Lộc An Khang đến rộn ràng
(MD, 17/1/2019)
HUẾ LẬP XUÂN
(Xướng của bạn Bùi Đắc)
Tàn đông lá vẫn ngã ươm vàng
Thoáng gợn làn xuân nhẹ chớm sang
Tĩnh lặng dòng Hương chiều khói tỏa
Yên bình núi Ngự sớm sương lan
Xuân về bướm lượn trên hoa lá
Tết đến chim ca dưới tán bàng
Cánh thiệp én trao mừng tuổi mới
Cát tường như ý chúc an khang
(Huế, 17/1/2019)
ĐÓN TẾT
(BL, nhìn ở góc độ khác)
Tháng Chạp sương mù nắng úa vàng
Chiều mưa chợ Tết rét vừa sang
Mai Đào đắt đỏ vài ba vạn
Cúc Thọ giá bèo mấy chục ngàn
Tảo mộ đi chùa tâm lấn cấn
Tu thân hướng thiện trí bàng quan
Dân nghèo chạy Tết lo gần bấn
Cả nước vô tư thấy ngỡ ngàng
(MD, 17/1/2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ảnh net Chợ Tết copy từ trang anh Ngon Volong

Ảnh net: Chợ Tết (copy từ trang anh Ngon Volong)
ĐÓN XUÂN
(BL, cảm tác)
Rét Chạp se se Mai búp vàng
Mưa Phùn lất phất chớm mùa sang
Tường Vy hóng nắng hương thoang thoảng
Khóm Trúc nghênh Xuân lá bạt ngàn
Tảo mộ đi chùa tâm phấn chấn
Tu thân hướng thiện trí minh quang
Dù nghèo đón Tết nhà tươi sáng
Phúc Lộc An Khang đến rộn ràng
(MD, 17/1/2019)
HUẾ LẬP XUÂN
(Xướng của bạn Bùi Đắc)
Tàn đông lá vẫn ngã ươm vàng
Thoáng gợn làn xuân nhẹ chớm sang
Tĩnh lặng dòng Hương chiều khói tỏa
Yên bình núi Ngự sớm sương lan
Xuân về bướm lượn trên hoa lá
Tết đến chim ca dưới tán bàng
Cánh thiệp én trao mừng tuổi mới
Cát tường như ý chúc an khang
(Huế, 17/1/2019)
ĐÓN TẾT
(BL, nhìn ở góc độ khác)
Tháng Chạp sương mù nắng úa vàng
Chiều mưa chợ Tết rét vừa sang
Mai Đào đắt đỏ vài ba vạn
Cúc Thọ giá bèo mấy chục ngàn
Tảo mộ đi chùa tâm lấn cấn
Tu thân hướng thiện trí bàng quan
Dân nghèo chạy Tết lo gần bấn
Cả nước vô tư thấy ngỡ ngàng
(MD, 17/1/2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *