Nguyễn Khuyến – nhà thơ của mùa hè – Phần 3

Những vần thơ của Nguyễn Khuyến đọc nghe nhẹ tênh mà thật ra mang nặng nỗi niềm. Ông lo về nỗi mất mùa, thương dân, nhớ nước… Những cảm xúc đan xen đã làm cho thơ ông có sự đa dạng trong... Read More | Share it now!

Nguyễn Khuyến – nhà thơ của mùa hè – Phần 2

Hạ xuất hiện nhiều hơn trong thơ cổ Việt Nam. Có lẽ nhà thơ gần gũi hơn với làng quê, chan hòa hơn trong ý tình bình dị. Nhìn chung, bên cạnh những vần thơ nói ý nhàn, đã có những câu thơ tả cảnh... Read More | Share it now!

Nguyễn Khuyến – nhà thơ của mùa hè – Phần 1

Đọc thơ mùa hạ của Nguyễn Khuyến, ta không chỉ gặp giọng thơ đơn thuần tả cảnh hay nhẹ nhõm tiêu dao quen thuộc của mảng đề tài này. Thật ra, ở những tâm hồn ái quốc ưu dân, đem buồn vui... Read More | Share it now!