Vịt quay Bắc Kinh Toàn Tụ Đức – Phần 3

Kinh thành mỹ vị vô song áp Tinh thế danh bao đệ nhất lầu. (Kinh thành là thủ đô Bắc Kinh; áp là con vịt, mỹ vị là món ngon. Tinh thế là thế giới thu lại, danh bao là bánh bao nổi tiếng; đây là loại... Read More | Share it now!